Nešvankūs anekdotai


Paskambina man į duris, atidariau, o ten stovi vyriškis:
- Ar tavo tėvai namie? - klausia vyriškis.
- Ne - atsakau aš jam.
Jis nusitempė mane į svetainę ir išprievartavo. Bet liko vienas klausimas:
- Ko jis norėjo iš mano tėvų?

Ateina blondinė pas gydytoją ir sako:
- Daktare aš turiu problemą.
- Sakykite, sakykite. Atsako daktaras.
- Na aš visada ką tik bedaryčiau viską užmirštu po 5 minučių.
- Puiku. Nusirenkite ir gulkitės.Egzamino metu (medicinos akademija) profesorius užduoda studentei klausimą:
- Koks organas pas žmogų yra meilės simbolis?
- Pas vyrą ar pas moterį? - klausia studentė.
- Dieve mano - atsako profesorius - mano laikais tai papraščiausiai buvo širdis...

Draugaukime Facebook

Sutuoktiniu pora, kuri neseniai atšoko vestuves kalbasi.

Žmona: na ką vyreli, dabar jau kai gyvenam kartu pasakysiu tau savo taisykles, tai va, jei vakare aš iš dušo išeišiu nuoga - vadinasi aš tą naktį sekso noriu, o jei išeisiu su rankšluosčiu ant galvos vadinasi tą naktį sekso nebus, nes aš nenoriu.

Vyras: žinai mažule, aš ir turiu taisyklių, tai va, jei aš iš dušo išeisiu su apatiniais, tai reiškia aš tą naktį sekso nenoriu, o jei išeisiu nuogas - jau man vienodai rodo, ar tu su rankšluosčiu ar be jo...

Žinote, kodėl gėjai niekada nepražus per krizę? Nes jie visada suduria galą su galu...

Motina sako dukrai:
- Matai, aš jau 25 metai kaip vedus ir vis myliu ta pati vyrą.
- Nu va, bus gražu kai tėte sužinos...

Eina gatve Pis*s ir Irisas ir Pis*s įkrenta į duobę ir Irisas nubėga pašaukti pagalbos ir šaukia jis:
- Pis*s duobei, Pis*s duobei..

Mergaitė supasi tėvui ant keliu, motina sako:
- Dukrele nesisupk tėveliui ant kelių - jis netam pasikorė...

Vyras sako žmonai:
- Žinai brangioji, turiu tau prisipažinti, aš mylėdamasi su tavimi kartais galvoju apie kitas moteris.
- Ooch koks tu... O aš mylėdamasi su kitais vyrais galvoju tik apie tave...

Ramus, šeimyninis vakaras. Žmona mezga, vyras tikrina loterijos bilietą.
- Ką laimėjom brangusis?
- Et, byb... !!!
- Jeigu toks kaip tavo imk grynais.

Neseniai susituokę sutuoktiniai kalbasi.

Žmona:
- Aš turiu savo taisyklių. Pirmadienį visada myliuosi. O penktadienį aš einu su draugėm į barą.

Vyras:
- Pirmadienį,nesvarbu ar kieno gimtadienis ar kokios šventės aš su draugais einu lošt kazino. Trečiadieni, nesvarbu ar kieno gimtadienis ar kokia šventė aš visada einu į barą. O penktadienį visada myliuosi. Nesvarbu ar esi namie ar ne...

Perskaitykit laiškelį mylimai merginai.

Mano brangioji, kaip visada by-
la meilėje neužbaigta. Dar nepajudintas lo-
bis stovi nesulaukdamas taves.
Iš rūpesčių nežinau ką galvoti ir ką bedaryti.
Aš labai norėčiau pamatyti tave nuo-
latos besišypsančią, linksmą kaip jūros ban-
ga, nors aš žinau, kad tu esi kur-
čia mano jausmams, bet bus ko-
va, ir aš esu įsitikinęs, kad aš tave iš rū-
sio išsivesiu į žydintį sodą ir tai pada-
rysiu be didelio vargo ir rūpesčių.

Perskaitei? Tai perskaityk dar kartą, praleisdamas kas antrą eilutę.

Grįžta namo vyras, randa pas žmoną meilužį. Tas tik susirenka drabužius ir iššoka pro langą.
- O čia kas toks? - klausia vyras.
- Kažkoks chamas, mielasis: nei tau "labas", nei man "sudie"...

Kalbasi 3 kaimietės žemaitės, kas joms yra skausmas.
Pirma sako:
- Mon tai skaudžiaus, kai vyrs primuš.
Antra:
- Čia šuds, bet va kai mon visų galvu sudauža, tad tai skaud...
Trečia:
- Eikit, šuds čia ne skausmas...Važiounu aš kažkad pas karves su muoterišku dviračiu, kuoj nuslyda nu piedala, kaj diej su py***a ant žvaigždynės, tai lenciūgs ku*į įvieli, kli**ri įtrauki... Iš ta skausma net skambutį nukondau... Vot čia tai skausmas!

Pana klausia Vyruko:
(P)- Klausyk, o ką tu man per gimtadienį padovanosi?
(V)- Išpi&^%!
(P) (Susinervinusi) - O jei aš neduosiu?
(V) - Na tai ir būsi be dovanos...

Ką reikia daryti, kad žmogus nenuskęstų, višta nesudegtų ir vaikų nebūtų?
- Laiku ištraukti.

Kalbasi du draugai.
- Kartą supainiojau žmoną su plėšiku. Kaip jinai rėkė, priešinosi, kai pro langą stūmiau...
- Čia tai niekis. Va aš supainiojau plėšiką su žmona. Kaip jis rėkė, priešinosi...

Šeimyniniame gyvenime seksas būna trijų stadijų:
1. Seksas namuose - kai jaunavedžiai užsiima seksu įvairiausiose namų vietose.
2. Seksas miegamajame - patyrusioms poroms.
3. Seksas virtuvėje - kai skirtinguose kambariuose miegoję sutuoktiniai susitinka virtuvėje ir sako viens kitam: "You!".

- Iš kur toks turtingas?
- Išradau miltelius. Užbarstai ant vyriško organo - ir kaip bananas, ir spalva, ir kvapas, ir skonis. Per metus ir praturtėjau.
Po metų.
- O tu iš kur toks turtingas?
- Irgi miltelius išradau. Užbarstai ant banano....

Mažiau...Daugiau...