Anekdotai apie gyvūnus


Du baltieji lokiai eina per dykumą. Vienas sako:
-Čia, matyt labai slidu .
-Kodel taip manai?
-Tik pažiūrėk, kiek daug smėlio pribarstyta.

Sutinka asilas verkiančią kiaulę:
-Ko verki?
-Ak,kai tik žmonės susibara,vartoja mano vardą.. Arba jei kur nors purvina,sako kiaulidė..
-Tu teisi,tai tikra kiaulystė..

Susitinka du draugai kurie vedžiojo savo šunis. Pirmas sako:
- Pažiūrėkim kieno šuo protingesnis.
- Gerai
- Aš pradedu.- pasake pirmas. Aš savo šuniui duodu pinigų ir jis man nuperka laikrašti.
- Žinau, maniškis sake...

Draugaukime Facebook

Trys pelės bare giriasi kuri kietesnė:
- Aš valgau žiurkių nuodus,- sako pirmoji.
- Čia tai dar nieko. Aš valgau sūrį nuo pelėkautų,- sako antroji. O trečioji pelė atsistoja ir ruošiasi eiti. Kitos dvi klausia:
- Kur eini?
- Ai, namo katino dulkinti.

Atvažiuoja ūkininkas i Kauną, nusiperka žąsį. Eina Laisvės alėja su žąsim pririšęs pavadėlį.
Prie jo prisistato policininkas.
- Su Žąsim po alėja vaikščioti negalima!
Nustemba ūkininkas:
- A kodel gi?
- Jūsų žąsis atsiprašant - šiką.
- O vat ten, prie suoliuko, balandžiai irgi šiką, - jiem galima?
- Balandžiai, tai taikos paukštis, jiem galima!
- Nu blyn, mano žąsis irgi karo nenori.

Beždžionė žiuri į veidrodį ir juokiasi:
- Jai tokia būčiau tai tikrai nusišaučiau

Atsargiai, kieme piktas šuo. Prašome nesumindžioti.

Katino Broniaus (vardas pakeistas) pabėgimo dienoraštis.


1 diena. Viskas. Apsisprendžiau. Vakar mačiau lauką. Kates. Reikia sprukt.

5 diena. Įsidrąsinau išbėgt į lauką kai šeimininkai paliko duris truputį praviras. Rado mane apstulbusį po stalu du metrai nuo laiptų. Tikėkimės toliau bus geriau.

7 diena. Buvau nubėgęs nuo durų iki gyvatvorės, o tai jau bus koks 15 metrų, bet vėl pagavo.

10 diena. Tris paskutines naktis girdėjau kaip mane šaukė katės. Planavau sprukt naktį, bet miegas stipresnis.

15 diena. Po šešias valandas per dieną prabudžiu prie laukujų durų, gal kas atidarys ir spėsiu pasprukt.

16 diena. Vakarykštė taktika beveik pasiteisino, bet kai pavyko prasmukt, mano šeimininkė pasirodo labai susinervino ir mestelėjo mane nuo laukųjų durų iki dujinės viryklės. Gerai, kad snukis ir taip plokščias.

18 diena. Sugalvojau ištrūkęs į lauką pakeist kryptį – neskuost iš karto į gatvę, o mėtyt pėdas. Pavyko išsmukt, nėriau į kairę, apibėgau pastatą ir tik kai man prieš nosį atsirado voljeras, prisiminiau, kad jie dar turi aviganį. Nesigiriu, bet manau bėgdamas namo sumušiau kokį nors rekordą.

23 diena. Dėl mano nuolatinio tykojimo, pasigirdo kalbos apie kastravimą. Už tai, prikakojau koridoriuje, prie pat dėžutės. Turėkitės.

25 diena. Girdėjau, šeimininkės broliui padovanojo orinį šautuvą. Nemanau, kad jis taiklus. Pamatysim ką jis sugeba kai pradės rinktis svetimi klaidžiojantys katinai.

28 diena. Jis taiklus. Trys patvirtinti pataikymai. Drąsa nyksta.

29 diena. Jie rupūžės mane erzina, žaidžia su mano protu. Kol aš ant palangės ant jų keikiuos, jie iš lauko barbena į stiklą ir šypsosi. Šlykštynės.

30 diena. Visas mėnuo bandymų pabėgt, nei vieno sėkmingo. Palūžau. Morališkai ir dvasiškai. Ne taip čia ir blogai, ėst gaunu, miegu visą laiką... Gal jei nebandysiu bėgt, išsaugosiu vienintelį turtą. Kaip sakoma – be kiaušių gyventi galima, bet liūdna...

Nusipirko kiškis naujus džinsus ir eina per mišką pasipūtęs. Ir mato, eina lapė. Sustojo jis prieš ją ir sako:
- Raz dva tri, pasmatri moje džinsi.
Lapė nieko nesuprato ir nuėjo.. Kiškis juokiasi patekintas ir eina toliau. Žiūri jis, meška kerėplina. Šaukia jis meškai :
- Raz dva tri, pasmatri moje džinsi.
Meška pakraipė galvą ir patraukė toliau ...
Na, eina kiškis laimingas ... Ir mato, eina vilkas. Na, ir sako jis vilkui patenkintas:
- Raz dva tri, pasmatri moje džinsi!
Vilkas susiraukė ir atsakė:
- Tri dva raz, paš*l na**i pid****!

Kiaulė sako savo paršiukams prieš išeidama iš namų kai pasakysiu: "Čiulpk pa*ą" atidarykit duris. Kiaulė išėjo, o vilkas sėdėjo krūmuose ir viska girdėjo. Prieina jis prie durų ir sako paršiukams "Čiulpk pa*ą". O paršiukai atsako: " Čiulpk tu by** - mes akutę turim".

- Ką reiškia kai žmogus randa 4 pasagas?
- Kad kažkur bėgioja basas arklys.

Bėga skruzdėliukas mišku susiėmęs už organo ir šaukia.
- Taip suklysti, taip apsirikti. Galvojau, kad jonvabalis, pasirodo kansaras.

Eina ežiukas miško keliuku, mato guli batas. Priėjo ežiukas pauostė batą ir sako:
- Žinai puma, man atrodo tu jau padvėsiai.

Eina čeburaška ir rado vieną centą.Ateina pas meška ir sako:
-M eška,meška
- Ką? Atsiliepia meška
- O čia didelis pinigas?
Klausia čeburaška
meška neturedama laiko žiuret ka ten rodo čeburaška sako:
- Eik iš čia ir netrugdyk man dirbti,
- Nu prašau pažiurek.Nepasiduoda čeburaška
- Nu didelis,didelis..net nežvilgtelejus sako meška
Eina čeburaška i parduotuvę.Prisirinkto šimtą prekių..
Duoda pardavėjai centą
Pardavėja žiuri į centą
čeburaška ir sako:
- Ką? Grąžos neturi...

Stovi vidury miško kelmas, o ant to kelmo ežiukas, užsilipęs rėkia visa gerkle:
- Visi vilkai p***rastai! Visi vilkai p***rastai!
Eina pro šalį meška, sustoja ir pradeda jį auklėti:
- Ežiuk, kaip gi tu kalbi, argi taip gražu? Dar pienas nuo lūpų nenudžiūvęs, o tu taip šneki!
- Čia ne pienas! Visi vilkai p***rastai! Visi vilkai p***rastai!

Klausimas: Kodėl plekšnė plokščia?
Atsakymas: Nes mylėjosi su banginiu.
Klausimas: Kodėl kalmaro akys išsprogę?
Atsakymas: Todėl nes jis tai matė.

Žmogus sumąsto nueiti pas būrėją. Klausia būrėjos:
-Kas manęs ateity laukia: kokios laimes, kokie vargai?
Būrėja, be žodžiu, nueina į gretimą kambarėlį ir šiektiek pasirausus grįžta su seną knyga. Padeda priešais ta žmogelį ir sako:
-Nuo šiol savo ateitį galėsi susikurti pats. Ši knyga tai tavo gyvenimas.
Ir tikrai, ant viršelio jo vardas, pavardė, o atvertus knygą pavaizduoti jo gyvenimo svarbiausi įvykiai.
Pasiėmęs ta knygą nueina į parką ir atsisėdęs ant suoliuko. Atsiverčia ir mąsto ką čia nusipiešti: gal namą, gal mašiną, bet nespėjus kažko sumąstyti, pliurpt, balandis puslapį ap*iko...

Varna tupi ant šakos. Pasižiūri į vieną sparną, į kitą ir sako: o bl**, aš betmenas!

Viena skruzdė tarė kitai:
- Daugiau pasakų prieš miegą nebeskaitysim.
- Kodėl?
- Jonvabalis vėl pakėlė kainą už šviesą.

Mažiau...Daugiau...