Tautiniai anekdotai


Gruzinas klausia merginos:
- Klausyk, mergina, a pas tavi krūtinė yra??
- Nu... jo.
- Vo!? O kodėl nisinešioji?

1937-ieji metai. Josifas Stalinas nuvažiuoja į mokyklą aplankyti mokinių, papasakoti jiems apie komunizmą ir pan. Ateina į vieną klasę ir pradeda kažką pasakoti. Vaikams nuobodu, jie ima knapsėti. Tai matydamas, Stalinas iš monologo pereina į dialogą:
- Sakykit, vaikučiai, gal turite kažkokių klausimų?
Ranką pakelia Petia:
- Taip, turiu tris klausimus.
- Sakyk, - leidžia Stalinas.
- Pirma: Kas nužudė Kirovą? Antra: Kodėl žmonės šalyje taip skursta? Trečia: Kodėl šalyje nuolat pažeidžiamos žmogaus teisės, vykdomi trėmimai? Stalinas išbąla, jį išpila šaltas prakaitas, bet staiga suskamba skambutis, vaikai pašoka ir išbėga iš klasės. Kitos pamokos pradžioje Stalinas
pratęsia:
- Na, ar dar kas nors turite man klausimų?
Ranką pakelia Maša:
- Taip, turiu penkis klausimus.
- Sakyk, - leidžia Stalinas.
- Pirma: Kas nužudė Kirovą? Antra: Kodėl žmonės šalyje taip skursta? Trečia: Kodėl šalyje nuolat pažeidžiamos žmogaus teisės, vykdomi trėmimai? Ketvirta: Kodėl skambutis nuskambėjo 20 minučių anksčiau? Penkta: Kur dingo Petia?

Rusijos oro uoste amerikietis:
- Tiu tikets tiu dablin
Rusas:
- Kuda blyn?
Amerikietis:
- Tiu dablin...

Draugaukime Facebook

Susitinka Petras su Stasiu, ir sako Stasys Petrui:
- Klausyk, Petrai, tu šitiek prigėreęs važiuoji, ir niekaip nepadarai avarijos, o aš jau tris mašinas sudaužiau!!! Kaip tau taip gaunasi???
- Nuuuu... Kaip čia tau pasakius, atnešk litrinę "snabes" bonkę, papasakosiu.
Atsineša, išgeria.. Rodo vieną pirštą Petras ir klausia Stasio:
- Kiek matai pirštų?
- Du.
- Atnešk dar viena bonkę.
Nueina, atneša, išgeria. Tada vėl rodo Petras vieną pirštą ir sako:
- Kiek, Stasį, dabar matai pirštų?
- Tris.
-Gerai, galim važiuot. Dabar matai, gatve eina trys bobutės, atsimink, vidurinė tikra, vidurinę apvažiuojam...
Matai, trys stulpai, apvažiuojam... Matai, trys tiltai, vidurinis tikras, apvažiuojam...

Kalbasi 3 kaimietės žemaitės, kas joms yra skausmas.
Pirma sako:
- Mon tai skaudžiaus, kai vyrs primuš.
Antra:
- Čia šuds, bet va kai mon visų galvu sudauža, tad tai skaud...
Trečia:
- Eikit, šuds čia ne skausmas...Važiounu aš kažkad pas karves su muoterišku dviračiu, kuoj nuslyda nu piedala, kaj diej su py***a ant žvaigždynės, tai lenciūgs k**šį įvieli, kl***ri įtrauki... Iš ta skausma net skambutį nukondau... Vot čia tai skausmas!

Lietuvių išmintis biloja: sedėti ant geležinkelio bėgių blogas ženklas.

Kalbasi du žemaičiai. Vienas iš jų sako:
- Nori užduosiu mįslę?
- Nu..
- Ilgs, raudonas ir po žeme gyven. Pirma raidė s...
- Nežinau...
- Slieks!!!
Antras susidomėjęs sako kitam:
- Nuori dabar aš užduosiu mįslę?
- Nu klausk...
- Ilgs, raudonas ir po žeme gyven. Pirma raide o...
- Nežinau...
- Ontras slieks!!!

Važiuoja traukiniu vienoje kupė gruzinas ir moteris su vaikeliu... Po kiek laiko moteris bando krūtimi pamaitinti vaikelį, bet tas nenori:
- Na valgyk mažute, imk, nes tam dėdei atiduosiu...
Taip vieną kartą, kitą kartą, o vaikas vis nevalgo:
- Na imk už papuko, nes tam dėdei atiduosiu....
Gruzinas po eilinio bandymo pamaitinti nesusilaiko:
- Nu miergyna, jūs apsispreskite pagaliau, nes aš jau trečią sustojimą praleidžiu...

Vakar gėriau su Rusais tai vos nenudvėsiau. Šiandien darėm pachmielą tai jau geriau būčiau nudvėsęs vakar

Įlipa čiukčis į autobusą. Pasižymi vieną bilietą, paskui dar vieną ir atsisėda prie vyriškio, o tas klausia:
- Kam tau du bilietai?
- Antras tam, kad jei pirmą pamesčiau, turėčiau kitą.
- O jei ir antrą pemestum? - dar kartą klausia vyras.
- O čiukčis nedurnas, čiukčis ir nuolatinį turi.

Studentas gina disertaciją tema "Muzikinių instrumentų įtaka pravoslavų tikejimo raidai slavų kraštuose"

Viskas gerai, disertacija apginta. Dėstytojas klausia studento:
- Sakykit, kolega, kam jūs taip sudėtingai tą disertciją pavadinot?
- Čia mano draugų idėja. Mat pirma disertacija vadinos "Nachrena popū garmonyj"?

Suvalkietis semia vandenį kibiru iš kūdros ir pila žemėn. Praeivis klausia:
– Ką gi tu čia, žmogau, darai?
– Noriu išsemti vandenį iš balos.
– Tu ką?! Iš proto išsikraustei?
– Išsikraustytum ir tu, jei paskandintum muilą.

Kaimo žmogus per radiją išgirdo žodžius: subjektas, objektas, idėja. Nuėjo pas kaimo mokytoją paklausti, ką jie reiškia. Mokytojas atsakė:
– Subjektas – žmogus, objektas – daiktas, o idėja – tai, kas yra galvoje.
Žmogus nuėjo į parduotuvę ir sako:
– Subjekte, duok man objektą – reikia iš galvos iššukuoti idėjas.

Ponia Kristina savo svečią vaišina kava ir teiraujasi jo:
– Kiek šaukštelių cukraus dedatės į kavą?
– Namie vieną, o svečiuose penkis.
– Tuomet jauskitės kaip namie.

Viena galva gerai, o su su smegenimis-dar geriau

Važiavo senutė dviračiu.Ją sustabdė policija:
-Kur važiuoji bobut?
-Į kapines.
-O kas dviratį parveš?

Vaikšto žemaitis po zoo sodą, glosto tigrą, liūtą, beždžionę.Tik nepaklostė anakondos.Prižiūrėtojas sako:
-Kodėl neglostai anakondos?
Žemaitis atšovė:
-Aiškiai parašyta "ana konda"

Zmogus sako lietuviui amerikieciui ir rusui atsinesti ju tautos pagrindini ginkla.
Lietuvis atejo su pistoletu.
Zmogus jam ir sako :
-Susikisk ji i sikna.
Nu susikiso viskas ok.
Ateina amerikonas su kalasu.
Zmogus jam ir sako :
-Susikisk ji i sikna.
Nu o amerikonas juokiasi ir verkia juokiasi ir verkia.
Lietuvis klausia :
-Ko verki?
-Skauda...
-Ko juokies?
-Rusas su tanku atvaziuoja.

Šiais metais "Auksinių svogūnų" apdovanojimų ceremonija skirsis nuo ankstesnių metų: Už kiekvieno žiūrovo stovės po specialiai tam pasamdytas žmogus. Kai reikės juoktis, jie kutens žiūrovus.

Mažiau...Daugiau...