Anekdotai apie uošvienes


Laiko vyras savo uošvę virš bedugnės ir pasakoja:
- Mano senelis uošvę pakorė, mano tėvas uošvę nušovė, na o aš būsiu geras - aš tave paleisiu...

Ateina kaimynė pas Marytę. Ir sako:
- Maryte, paskolink kočėlą.
- Negaliu pati vyro laukiu...

Kalbasi du lokiai:
-Žinok vakar pareinu iš po medžioklės į olą, kažko labai jau alkoholiu smirda... Žiūriu, žmogėnas girtas miega...Aš jį pabaksnoju, tas prabunda ir sako... "o bl***, vėl uošvienė atvažiavo"....

Draugaukime Facebook

Kaip sakoma, uošvienė kaip lobis, o lobio vieta - po žemėm.

Ateina draugas pas Tomą ir klausia:
- Ką čia veiki?
- Uosvinei kėdę taisau - atsako Tomas.
- Ar dar ilgai taisysi?
- Ne, tik laidus beliko prijungti

- Tėte, ar Adomas turėjo uošvienę ?
- Neeeeeeeee... Adomas gyveno rojuje...

Eina nuliūdes žmogelis per mišką, toks pavargęs...
Atsisėda prie didelės obels, paima nukritusį obuolį ir jau ruošiasi kąsti, tik kad staiga kirmeliukas išlenda. Tas ir sako:
- E, tu! Nori, kad ispildyčiau tris tavo norus?
- Nu!
- Tai padėk atgal obuolį ir sakyk savo norus!
Žmogelis padeda obuolį iš kur paėmė ir sako:
- Pirmas mano noras - Noriu alaus bokalo iš kurio niekada nesibaigia tekėti alus!
Kirmelė išpildo norą ir toliau klauso:
- Antras bus - Noriu daug daug pinigų!
Kirmelė išpildo ir toliau klauso:
- O trečias bus... - Pradangink mano uošviene! Bu ir pinigus pasisąvins, bet ir alų išgers...!

pareina žentas nusirengia iki pusės.Prieina prie uošvienės ir sako spviauk man ant nugaros ušviene nespviauna žentas sako prašau,maldauju sviauk.Uošvienė ir klausia kam tau reikia kad aš spviaučiau?Žentas atsako buvau pas gyditoja nes nugara skaudėt pradejo gyditoja liepė ant nugaros gyvačiu nuodu pripurkšt.

Susitinka du draugai vieno uošvievės laidotuvėse ir sako:
-Nuo ko mirė?
-Grybukų užvalgė.
Po mėnesio susitnka draugai kito draugo uošvienės laidotuvėse, tačiau ant lavono yra mėlynė:
-Nuo ko mirė?
-Grybukų užvalgė.
-Tai iš kur mėlynė?
-Grybukų nenorėjo valgyt.

Trijų jaunuolių uošvienė sugalvojo juos išbandyti ar jie ją myli kaip uošvienę.Įšoko uošvienė į šulinį ir šaukia.
- Padėkite skęstu.
Vyresnysis išgirdo šauksmą ir išgelbėjo. Ryte, atsikele ir po jo langais motociklas stovi. Džiaugiasi jaunuolis dovana.
Ir vėl įšoka ir vėl rėkia.
- Aš skęstu padėkite gelbėkite.
Išgirsta jaunesnis ir ištraukia. Ryt ryte už lango pamato motorolerį. Kaip jis apsidžiaugė gavęs tokią dovaną.
Ji vėl įšoko ir vėl rėkia klykia.
- Padėkite...
Bet pats jauniausias pagalvojo, Pamatęs ką gavo broliai.
- Jai jie gavo vienas motorolerį kitas motociklą, tai jau aš gausiu dviratį. Uošvienė ir paskendo. Ryte po langu stovi prabangi mašina. Uošvio dovana.

Turguje bobutė šaukia:
- Saulėgrąžos, skanios saulfgrąžos, tiesiai iš Černobylio...
- Jūs nesakykit, kad iš Černobylio, nes niekas tada nepirks, - einantis pro šalį žmogus sako.
O toji bobutė sako:
- Bet perka, labai perka, oi, kaip perka. Vieni uošvienėm, kiti viršininkam, treti kaimynam...

Kam reikalingi uošvienei du dantys?
1. Kad atidarytu žentui alų.
2. Kad visada skaudetų.

Uošvė žentui:
- Žinai, brangusis, sukis kaip nori, bet noriu, kad mane palaidotum Kremliaus sienoje.
Kita dieną žentas:
- Štai, brangi uošve, sukis kaip nori, bet laidotuves šiandien antrą nulis nulis.

Vyras sako žmonai:
- Gerai tiems, kurie gyvena autofurgone...
Žmona:
- Ir ką gi tuo tu nori pasakyt?
- Įsivaizduok: grįžta uošvė namo, o namų - nebėra!

-Ką veiki?
-Kėdę uošvei meistrauju!
-Daug dar liko?
-Ne. Tik elektros darbai.

Draugas susitinka kitą draugą ir klausia:
-Ko toks laimingas?
Draugas atsako:
-Ai,uošvienę palaidojau.
Draugas pasiūlo:
-Tai einam kapą aplankyti,gėlių padėsime.
Ateina,draugas ir mato iš po žemių nuogas užpakalis kyšo.
Draugas klausia:
-Tai kam dabar užpakalis išsikišęs?
Draugas atsako:
-Ai,kad man patogu dviratį statytis.

Skambutis į duris. Vyras atidaro – ten uošvė.
- O! Laba diena, mama. Ar ilgam atvykot?
- Na, kol neatsibosiu…
- Tai ką, net arbatos neišgersit?

Uošvienė tai lobis, o lobį reikia laikyti po žeme ;]

Uošvienė yra brangi, vertingesnė net už auksą ir labai labai giliai reikia kasti, kad niekas nerastų.

Mažiau...Daugiau...