Anekdotai apie gyvūnus


Sėdi papūga virtuvėj. Žiūri kaip šeimininkė verda vištą. Po kurio laiko pareiškia:
- Gal užteks iš lavono tyčiotis?

Žiema. Piktas lokys valkiojasi po mišką. Tai medį nuverčia, tai kokį žvėrelį išgąsdina. Susitinka kiškį. Tas klausia:
- Meški, kodėl toks piktas?
- Todėl, kad rugsėjį kavos prisigėriau!

Nuėjo kiškis ir vilkas į parduotuvę. Kiškis nusiperko laikrodį, o vilkas karvę. Pasirodo, kad kiškis nepažįsta laikrodžio, o vilkas nemoka karves melžti.
Vilkas norėdamas pasišaipyti sako:
- Ei kiški kiek dabar valandų
Kiškis nepasimetė, sako:
- Laikas karvę melžti...

Draugaukime Facebook

Susitinka dvi voverės, viena klausia:
- Turi riešutų?
- Ne..
- Kodėl?
- Uošviene vakar buvo užsukusi...

Eina kartą kiškis per laukus, toks rėmą išmetęs ir kelyje pasimaišo bulius. Kiškis jam ir sako:
- Traukis, nes nutrenksiu.
Bulius net nesureagavo ir toliau žole kramsnoja. Kiškis vėl sako:
-Nu ką tu negirdėjai, gal bėdų nori, ką?
Buliui vis vien, toliau žolę ėda. Kiškis vėl sako:
- Nu nenervuok tu manęs, gerai? Sumalsiu į miltus tave.
Bulius jam nieko nepasakė, tik pasisuko ir apšiko. Kiškis pasididžiuodamas sako:
- Cha, vis dėlto peršikai..

Kartą kiškis rado numestą morką, tada pakasė po žeme ir užrašė ant ženklo "Morkų nėra". Atėjo ežys, suvalgė morką ir užrašė ant ženklo "Čia ne ežys".

Grįžta penkiagalvis slibinas iš mokyklos. Pakeliui sutinka
raganą. Ji klausia:
- Kiek šiandien gavai mokykloje?
- Dešimt,- atsako slibinas.
- Čia tai bent,- stebisi bičiulio sumanumu ragana.
- Kiekviena galva po dvejetą,- pratęsia slibinas...

Stovi ežiukas miške ant kelmo ir rėkia visa gerkle:
- Vilkai pyd***i, vilkai pyd***i...
Prieina kiškis ir sako:
- Ežiuk, toks mažas, dar pienas nuo lūpų nenudžiuvo, o taip keikiesi...!
- Čia ne pienas! Vilkai pyd***i, vilkai pyd***i...

Petriukas klausia savo mamos:
- Mama ar zuikiai patys kvailiausi pasaulyje?
- Taip, mano zuikuti...

Žiūri beždžione į veidrodį ir sako:
- Jei tokia būčiau tikrai nusišaučiau...

Sėdi kiškis ant kelmelio ir juokiasi. Pro šalį eina vilkas ir klausia:
- Kiški, ko juokiesi?
- Todėl kad žolytė kiaušiukus kutena.
Kitą dieną eina vilkas pro tą pačią vietą kur vakar ėjo, žiūri kiškis sėdi ant kelmelio ir verkia. Vilkas jo ir paklausė:
- Kiški, kodėl verki?
- Todėl, kad žolytę nupjovė..

Eina dramblys mišku, įkrenta į duobę pilną miltų ir sako:
- Koks aš didelis koldūnas...

- Patrauk nuo manęs savo šunį... Ant manęs jau blusos šliaužioja...
- Reksai, pasitrauk, dėdė turi blusų.

Važiuoja Zuikis ir Vilkas traukinio kupe, ateina vakaras, laikas miegoti... Vilkas sako...
- Zuiki, tu šoki į antrą aukštą - visgi jaunesnis,- zuikis aišku sutinka...
Vilkas snūduriuoja ir staiga didelis garsas - blymt!
- Zuiki, kas čia buvo?
- Ai nieko... Maikutė nukrito...
- Kodėl taip garsiai?
- Nespėjau nusirengt...

Susitinka dvi sraigės, viena be kiauto.
- Kur tavo kiautas?
- Ahh, pabėgau iš namų...

Kartą vyras sėdi prie upes žvejams skirtoje vietoje. Atvažiuoja policininkas ir sako:
- Čia negalima žvejot.
- Aš nežvejoju.
- O tai ką darai,- sako policininkas.
- Slieką maudau...
- Parodyk.
- Va, žiūrėk...
- Aišku, na bet vistiek bauda išrašysiu, nes nudistams maudytis čia draudžiama...

Skrenda varna iš gegutės gimtadienio:
- Kukū!!! Kukū!!! Tfu... kar!!! kar!!!

Vilkas bėgo per mišką ir vijosi lapę,o miške buvo geležinkelio stotis. Lapę bėgdama per bėgius nepamatė atvažiuojančio traukinio ir ją ištaškė. Pribėgo vilkas prie lapės galvos ir sako:
- Tu čia man kek** akių nevartyk, sakyk kur pi*** padėjai...

Eina kiškis ir sutinka vilką o vilkas sako:
- Kur eini kiški?
- Į kina,atsako kiškis.
- Pasiimk ir mane drauge,prašo vilkas.
- Gerai tik su viena sąlyga, kad vietoj keiksmažodžių vartos gėlių pavadinimus,- vilkas žinoma sutiko.

Ateina į kina ir mato vilko vietoje kiaulė sėdi, vilkas pratrūksta:
- Ei rožyte, tulpink iš čia, nes kaip užgvadaliosiu tai gvaizdikais pražydėsi...

Mažiau...Daugiau...