Nešvankūs anekdotai


Egzaminas medicinos universitete, atsakinėja jauna studentė:
-Kiek spermos išsiskiria lytinio akto metu?
-Pilna burna, -atsako raudonuojanti studentė.
-Ne taip supratot, norių išgirsti ne koks tūris, o koks kiekis?
-Du gurkšniai.

Nuėjo draugai į pirtį. Pas vieną visa papilvė nuskusta.
Draugas su užuojauta klausia:
-Nu ka? Mandavoškės?
-Neee, minjetas su kramtoma guma.

Stovi prie stoties trys merginos. Ateina bobutė ir klausia:
- Ko čia stovite?
- Ai... saldainių laukiam, - atsako jos.
- Tai aš ir palauksiu.
Po kiek laiko atvažiuoja policija ir sulaiko visas. Vienas sako:
- Na, tas tris jaunas merginas dar suprantam, bet Jūs?!
O močiutė atsako:
- Nu, aš dar pačiulpti galiu, bet kramtyti jau nebe...

Draugaukime Facebook

- Petrai, o tu savo žmoną įstengi patenkinti?
- Na, tiesą sakant... Nelabai...
- Ech... Aš irgi neįstengiau...

Į Paryžių atvyksta turistų pora.
Vyras:
– Kur pirmiau, į lovą ar į Eifelio bokštą?
Moteris:
– Aišku, kad į lovą – Eifelio bokštas stovės ilgiau.

Ar žinote kuo skiriasi blondinė nuo uodo? Atsakymas: kai uodui trenki per galvą jis baigia čiulpti...

Žmona skambina į medžioklę išvykusiam vyrui:
- Brangusis, kur tu esi?
- Taigi medžioklėje.
- O kas ten taip garsiai kvėpuoja?
- Lokys.

Žmona-vyrui:
-Suremontuok maišytuvą.
-Aš tau ką-santechnikas?
-Perdegė lemputė...
-Aš tau ne elektrikas...
Na ir taip toliau...Po to vyras išeina į pirtį.Grįžta viskas sutvarkyta.
-Tu ka pati viską sutvarkei?
-Ne, kaimynas!
-Na tu jam užmokėjai?
-Ne, jis atsisakė, nes pasiūlė su juo pasidulkint arba jam padainuoti.
-Tai tu padainavai?
-Aš tau ką-dainininkė?

Teismas. Apklausinėjamas liudininkas:
-Sakykite, ar teisiamasis davė jums narkotikų?
-Ne.
-O ar jo žmona davė?
-O... Atleiskite, čia klausimas irgi apie narkotikus?

Traukinio restoranas. Sėdi vyras su žmona, šnekasi apie savo laimingą vestuvinį gyvenimą, tik bėda: vyras nevaisingas. Vyras sako žmonai:
-Va, žiūrėk, prie baro stovi vaikinas, reikia paprašyti gal jis galėtų būti mūsų vaiko tėvas.
-Aha, simpatiškas vaikinas, tik kaip jo paprašyti?
-Aš viską suorganizuosiu, pasitikėk manim. Tik nesakom, kad mes vyras ir žmona.
Vyras prieina prie vaikino, pasišneka, susidraugauja. Po kiek laiko sako:
-Va, matai tą gražią moteriškę prie stalo? Man atrodo tu jai patinki, susipažinkite.
Na ką, vaikinas pabando: priena, pasišneka su ja, nueina į kupė.
Po kiek laiko vyras su vaikinu susitinka bare.
-Na kaip sekėsi? Ar patvarkei ją?
-O, jo, pasaka! Pasitratinom kaip žvėrys! Padariau ją vieną kartą, antrą, trečią, būčiau varęs ir varęs, bet bl**, kandonai baigėsi!!!

Eina žmogelis vakare gatve ir randa 10 lt banknotą, ant kurio viešnamio adresas užrašytas. "Ai",- galvoja,- "vis tiek pinigus radau, tai nors pasimylėsiu už dyką." Nueina į tą viešnamį, duoda 10 lt ir sako:
-Man moterį, prašom...
-Tu ką, už 10 lt moterį norį gaut? Nieko nebus: už 10 lt tik du bebrai.
Pagalvojo žmogelis, kad gerai bus ir su bebrais. Nuėjo į kambariuką, užsidarė...
Kitą dieną vėl jis gatve eina ir randa 1 lt su to paties viešnamio adresu. Galvoja: "Visai gerai ten su tais bebrais, einu vėl." Nuėjo, duoda tą 1 lt ir sako:
-Man du bebrus prašyčiau.
-Eik jau, už vieną litą gali tik pasižiūrėt, kaip kiti mylisi.
Sutiko žmogelis, kam jam tas litas... Nuvedė jį į didelę salę, chebros pilna, o ten per didžiulį ekraną rodo, kaip mylisi du vyrai. Žiūrėjo žiūrėjo žmogelis ir sako šalia stovinčiam seniui:
-Juokingai atrodo besimylintys vyrai, ką?
-Tai čia dar nieko, būtum matęs, kaip vakar vienas su dviem bebrais pavarė...

Traukinio kupė... Viršuje guli gruzinas ir staiga į kupė ieina 3 moterys.
Susėdusios šneka. Viena sako:
- Mano vyras leitenantas tai iš lovos visą savaitę nepaleidžia...
Antroji moteris:
- Mano vyras tai lakūnas jis manes visą mėnesį nepaleidžia iš lovos...
Trečioji numodama ranka:
- Pfiu čia dar nieko... Va mano vyras tai indėnas, tai kai sugulu pusę metų tik
iki tualeto ir atgal į lovą...
Čia gruzinas viską girdėjęs iš viršaus:
- Labas vakaras damos. Leiskit prisistatyti, aš esu leitenantas, pasižymėjęs
lakūnas Ciungasciuchas

Močiutė liepia anūkui valgyt košę, bet jis nenori. Močiutė visaip įkalbinėja, bet jis vis atsisako. Prieina prie jo senelis, pakužda kažką į ausį ir anūkas tuoj kabina košę. Močiutė klausia:
-Ką tu jam pasakei?
Senelis jai atsako:
-Pasakiau, kad jei valgys košę, jo pimpaliukas didelis užaugs.
Močiutė susinervinusi pasiėmė keptuvę ir kad duoda, duoda seneliui per galvą ir rėkia susinervinusi:
-Kodėl tu mažas košės nevalgei?

Sioma! Kaip givėni, kas naujo?
Semionas liūdnai:
-Žmona man nėyštikima.
-Tu manės nėsuphratai, Sioma. Aš klausiu, kas naujo.

Florida. Pliažas. Smėlyje guli plikas negras, šalia jo - mažas negriukas. Negriukas klausia:
- Tėti, galima, aš su tavo pimp** pažaisiu?
- Gerai, jei jau nori, žaisk. Tik toli nenubėk.

Petriukas su Mama maudosi pirtyje.
Staiga Petriukas susidomėjęs Mamos klausia:
-Mama kas pas tave čia tarpukojyje.
-Aaaaaa... čia Petriuk tėvelis su kirviu neatsargiai elgėsi ir pataikė.
-Na ir pataikė, tiesiai i p...ą.

Tamsu. Naktis. Laiptineje kažkas bučiuojasi. Vienas klausia kito:
- Koks tavo vardas?
- Tomas! ...
- O velnias!!! mano irgi !!!

Prireikė vaikinui iš pirmo aukšto lygintuvo.Nusprendė užlipti i 12-tą aukštą pas kaimynę pasiskolinti. Lipa ir galvoja: "Na va... aš paskambinsiu,ji atidarys... pakvies užeiti...pavaišins kava... Paskui kokio brendžiuko prie kavos... degtinės...pasiliksiu ilgiau...kalbėsim...paskui karšta naktis...tapsim meilužiais...paskui vestuvės...vaikai...ji man atsibos...susirasiu meilužę...ji mane demaskuos...netyčia išstums iš 12 aukšto...ligoninė...visas gyvenimas invalido vežimėly...tada ji,aišku mane paliks...
Taip galvodamas užlipo. Paskambino į duris.Atidaro kaimynė,šypsosi... Vyras susinervinęs:
-Žinai ką,eik tu na*** su savo lygintuvu!

Aš atsimenu, kaip neturtingai gyveno mūsų šeima. Jeigu būčiau gimęs ne berniukas, tai net pažaist nebūtų buvę su kuo pažaist

Mažiau...Daugiau...