Anekdotai apie profesijas


Atsikėliau pirmadienį, kad antradienį nueičiau į darbą, bet trečiadienį sužinojau, kad ketvirtadienį lis, tad penktadienį pagalvojau, ko man trenktis šeštadienį į darbą, jei sekmadienis poilsio diena

Grabdirbių, duobkasių ir t.t. susirinkimas. Sprendžiama, kaip galima būtų pagerinti darbą. Pasisako įvairių kapinių ir dirbtuvių atstovai:
- Siūlau laidoti be karstų, tada mažiau medžiagų susinaudos!
- Taip, geras pasiūlymas, o dar siūlau laidoti ne gulomis, o stačiomis - tada taupysis vieta kapinėse ir duobkasiams darbo bus mažiau!
- O aš siūlyčiau juos užkasti tik iki pusės - tada darbo duobkasiams dar labiau sumažės, o be to, nereikės statyti paminklų!
- Tikrai! O jei mes juos dar rankomis sukabinsime, gausis puiki tvora aplink kapines!

Į akcinę bendrovę užsuko bedarbis:
- Ieškau darbo!
- Ar mėgėjas? - spragteli sau į pagurklį darbdavys.
- Ką jūs-profesionalas!

Draugaukime Facebook

Laikas bėga nepastebimai,dar nepabudai,o jau į darba pavėlavai...

Šefas uždraudė darbo metu gerti kavą ir skaityti laikraščius. — Viešpatie, tai ką dabar veiksime? — Na, gersime arbata ir skaitysime žurnalus.

Firmoj atlikta apklausa,kiek bus 2x2.
Kompiuterių skyrius:
-Priklauso nuo skaičiavimo sistemos.
Buhalterija:
-Tai priklauso nuo valiutos.
Sekretorė;
-Intymaus nesiūlyti!
Juristai:
-Nuo 3 iki 5.
Planavimo skyrius:
-Atsižvelgiant į staigų pardavimų kilimą pastaraisiais metais...
Rinkodaros skyrius:
-Kol kas sunku pasakyti, reikėtų patikslinti...
Tiekimo skyrius:
-14!(5- mums, 5-jums ir 4 buhalterijai).

Kalbasi tolimuju reisu vairuotojas tolimuju reisu lakunas ir tolimojo plaukiojimo kapitonas. Tolimojo plaukiojimo kapitonas:
- Kai as iplaukiu i uosta tai signalizuoju zmonai kai gristu tai ji jomajo omama su permatomu chalatu aplinku zvakes zodziu.....
- jo jo,- pritaria tolimuju reisu lakunas as irgi kai virs jos namo praskrandu tai kai gristu ji jomajo omama su permatomu chalatu aplinku zvakes zodziu.....
- durniai jus abu,- sako dolniabojscikas,- va kai as gristu tai pasimu lauztuva skambinu i duris ir begu prie balkono. Ir dar nei vienas nepabego!!!

Buvo dvi vienuolės...

Viena - Sesuo Matematika (SM), o kita - Sesuo Logika (SL).
Temsta, o jos vis dar toli nuo vienuolyno.

SM: Ar pastebėjai, kad tas vyras mus seka jau trisdešimt aštuonias su puse minutės? Kažin, ko jis nori?

SL: Logiška. Jis nori mus išprievartauti.

SM: O ne! Einant šiuo greičiu, jis mus pavys per 15 minučių. Ką mes galime padaryti?

SL: Logiška - eiti greičiau.

SM: Tai nepasiteisina.

SL: Žinoma, nepasiteisina. Logiška. Vyriškis taip pat pradėjo eiti greičiau.

SM: Tai ką mums daryti? Šiuo greičiu jis mus pavys per vieną minutę.

SL: Vienintelis logiškas dalykas, kurį galime padaryti - tai išsiskirti.

Tu eik tuo keliu, o aš eisiu šituo. Jis negalės sekti mūsų abiejų.

Vyriškis nusprendė sekti Seserį Logiką.

Sesuo matematika grįžta į vienuolyną ir nerimauja, kas nutiko Sesei Logikai.Tuomet pasirodo sesuo Logika.

SM: Sese Logika! Ačiū Dievui, tu grįžai! Papasakok, kas nutiko?

SL: Logiška. Vyriškis negalėjo sekti mūsų abiejų, tad nusekė mane.

SM: Taip, taip! Bet kas nutiko po to?

SL: Logiška. Aš pradėjau bėgti, kaip galėdama greičiau.

SM: Ir?

SL: Logiška. Jis mane pavijo.

SM: O, brangioji! Ką tuomet darei?

SL: Logiška. Pasikėliau sijoną.

SM: O, Sese! O ką darė vyras?

SL: Logiška. Jis nuleido žemyn kelnes.

SM: O ne! Ir kas tada?

SL: Taigi logiška, Sese.
Vienuolė su pakeltu sijonu bėga greičiau, nei vyras su nuleistomis kelnėmis.
Visiems, kas pagalvojo kitaip, sukalbėti tris Sveikamarijas

Matematikos mokytojas iš vakaro daug išgeria. Ryte skambina fizinio lavinimo mokytojui ir sako:
-Prastai jaučiuosi,į pirmą pamoką neateisiu. Gal gali mane pavaduoti? kaip tik turiu aštuntokus.
-taip, žinoma,man langas.
Ateina "fizrukas" Į pamoka ir sako mokiniams:
-Dėmesio,turiu užduotį. Kiek kilogramų silkės turėsime,jeigu šienas dar nesudžiūvęs, o rytoj ketvirtadienis?
Visi mokiniai sėdi išvertę akis,tik Petriukas kelia ranką.
-Prašau,Petriuk!
-Na,mokytojau,manau, kad šio uždavinio niekas negali nišspręsti,jis labai sunkus,bet norit,aš atspesiu,kiek jums metų?
-Na,pabandyk!-sako "fizrukas"
-28.
-Petriuk,iš kur tu žinai???-nustebęs klausia mokytojas.
-Na,man 14 ir mane mama vadina pusdurniu.

Daktaras ramina pacientą prieš operaciją:
-Nebijokit,tai mano 16-oji operacija, tai galų gale turėtų pavykti.

Joniukui ikanda suo... Vaikas issigandes nubega pas teveli ir klausia: -Tetuk,ar tai jog man ikando suo,dar nereiskia,kad as tapsiu policininku?

Susitinka trys ūkininkai. Visi giriasi kas didesnį arbūza užaugino.
Vienas:
-Aš užauginau tokį dideli, kad kai padėjau ant kėdės, ta sulūžo!
-Man dar geriau,-pasakė kitas,- aš savo padėjau ant stalo, ir šis sulūžo!
-Čia tai dar nieko. Va aš užauginau TOKĮ DIDELĮ, kad padėjau ant vežimo ir...
-Tik nesek pasakų! Vežimas tikrai negalėjo sulūžti!
-Ne, vežimas nesulūžo, bet iš arbūzo išlindo kirminas ir arklį suėdė...

vienas kaimynas klausia kito:
-tu debilas?
kitas atsako:
-ne.
tas vel klausia:
-tai tu gal debilesnis???
tas vel atsako:
-ne.
kitas vel klausia:
-tai tu gal geras zmogus?????
tas atsako:
-tai aisku kad ne!!
pirmasis nesuprasdamas klausia:
-tai kas tu????
antrasis atsako:
-fipedobalasistas!!!

i anglu kalbos paskaita atbega du pavelave studentai destytojas piktu balsu:
-sit down (lietuviskai seskis)
vienas is studentu atisisuka i drauga:
-ka sake?
-sesk daune

- Mano dėdė sako, kad geriau duoti, negu gauti
- Tai gal tavo dėdė boksininkas, o ne kunigas?

Mama išdidžiai pareiškia savo sūnui:
- Mūsų tėtis dirbs direktoriumi!
- O kas dirbs mūsų tėčiu?

Tamsi šilta naktis. Antra valanda nakties. Profesoriaus butas. Staiga pasigirsta telefono skambutis. Apsimiegojęs profesorius pakelia telefono ragelį:
- Alio...
-T ai, ką miegi?
- Mmm... O ką?
- O mes tai mokinamės! - Pasigirsta balsas iš anapus ragelio.

Lankytojas bara administratore:
- Panele,ar jums kas nors greitai pavyksta?
- Taip, aš labai gretai pavargstu...

Sustabdo policininkas automobįi. Girtas vairuotojas išlipa iš mašinos:
- Na, viskas, pakliuvau.
- Lažinames iš tūkstančio litų, kad nepakliuvai.

Mažiau...Daugiau...