Įvairūs anekdotai


Peržiūrėjus filmą "Kuprotas kalnas", amerikiečių kinoakademikai, kad neapkaltintų mažumų diskriminacija, nusprendė įvesti naujas Oskaro nominacijas: "Geriausias aktyvus aktorius","Geriausias pasyvus aktorius" ir "Geriausias užpakalinio plano aktorius".

Pabėga žmogelis iš kalėjimo, kuriame praleido 15 metų. Įsilaužia į namą ieškodamas pinigų ir ginklų, bet aptinka jauna porelę lovoje. Jis liepia vyrui lipti iš lovos ir pririša prie kėdės. Rišdamas prie lovos merginą jis ant jos užlipa, biučiuoja kaklą, o paskui atsistoja ir nueina į vonią.
Kol jis būna vonioj, vyras pašnibždomis sako žmonai:
-Klausyk, jis yra pabėgęs kalinys - pažiūrėk į jo rūbus! Jis turbūt daug laiko praleido kalėjime ir daug metų nematė moters. Aš mačiau kaip jis bučiuoja tavo kaklą. Jei jis norės sekso, nesipriešink ir nesiskųsk, daryk ką tik jis lieps.
Patenkink jį kad ir koks jis tau būtų šlykštus. Jis turbūt yra labai pavojingas. Jei jis supyks, nužudys mus. Būk tvirta, brangioji. Myliu tave.
Į tai žmona atsako:
-Jis nebučiavo man kaklo. Jis man kuždėjo į ausį. Jis pasakį, kad yra gėjus ir mano jog tu esi simpatiškas ir dar paklausė ar mes turime vazelino. Aš jam pasakiau, kad vonioje turime. Būk tvirtas, brangusis. Aš irgi tave myliu.

Ar žinote, kaip Kinija paleido pirmąjį dirbtinį žemės palydovą? Ogi taip:
300 kinų laikė timpą, 300 dėjo akmenį. Tuo tarpu 3000 - užtikrino vadovavimą.

Draugaukime Facebook

Naktis. Prie laužo sėdi Čiapajevas ir Vinetu. Krūmuose kažkas sukrebžda. Vinetu atsistoja ir nueina pasižiūrėti. Pasigirsta smūgis ir Vinetu grįžta su mėlyne paakyje.
- Viskas gerai, - sako.
Sėdi toliau. Po kiek laiko vėl krebždesys krūmuose. Atsistoja Čiapajevas ir nueina į krūmus. Pasigirsta vienas smūgis, po kiek laiko kitas. Čiapajevas grįžta prie laužo su dviem mėlynėmis.
- Viskas gerai, - sako.
- Taip, - sako Vinetu. - Tik baltasis gali ant to paties grėblio užminti du kartus...

Du naujieji rusai kalbasi:
- Žinai, tipo... Šią vasarą konkrečiai važiuosiu atostogauti į negyvenamą salą.
- O žmona tipo neprieštaraus?
- O ko? Ji gi ten jau 3 metus viena gyvena!

Abramas pasikvietė Idziką į svečius. Susėdo abu už stalo. Abramas klausia:
- Klausyk, kaimyne, ar gersi arbatos?
- Kodėl gi ne?
- Na, ne - tai ne.

Atėjo pavasaris. Ėmė tirpti sniegas. Sučiulbėjo paukšteliai. Kiemsargis Anupras išėjo į kiemą. Nuo stogo nukritęs varveklis pataikė jam į galvą ir užmušė vietoje.
Prozektorius morge apžiūrėjo kiemsargio Anupro kūną, ir nusišypsojęs, į mirties liudijimą įrašė mirties priežastį: "Pavasaris atėjo".

Vaikų darželis. Maža mergaitė, apsiverkusi atbėga pas auklėtoją. Ta klausia:
- Kas tave nuskriaudė?
- Vvv... Vova. Vovočka. Jis pasakė...
- Ką jis pasakė?
- Jis pasakė... Kad uošvienes... Reikia užmušinėti dar vaikystėje...

Arabų liaudies išmintis byloja: variklis nuo lėktuvo netoli krenta.

Ateina moteris i kirpyklą manikūro darytis! Manikiūrininkė netyčia jai įkerpa į nagų odelę ir pradeda kraujas bėgti!
Moteris ir sako jai:
-Jums gal pirštines reiktų užsimaut -dabar juk tokie laikai: visur živ, aids...

Du lietuviai didžiulėje tarptautinėje parodoje mato minią žmonių. Prieina prie parodos darbuotojo ir klausia, ko gi čia jie visi stovi. Darbuotojas nustebęs:
-Čia niekas nestovi, čia estai bėga...

Sakoma kuo daugiau žinosi, tuo greičiau pasensi.
Todėl apsižvalgykite kiek aplinkui jaunų veidų.

Išpažintis pas kunigą:
-Šventas tėve, nusidėjau...
-Kuo sūnau mano?
-Paslėpiau žydą per karą ir už tai ėmiau iš jo po 20 dolerių per savaitę.
-Tai nuodėmė, bet kadangi gailiesi, eik mano sūnau su taika...
-Ačiū šventas tėve, bet turiu dar vieną klausimą...
-Klausau, sūnau mano...
-Ar galiu dabar pasakyti tam žydui, kad karas jau baigėsi?

Vienas kurčnebylys ženklais pasakoja kitam:
-Žinai, pareinu aš vakar namo... O žmona kaip ims ant manęs rėkti!
-Ir ką tu padarei?
-Išjungiau šviesą!

Turguje moteris sugauna obuolius vagiantį berniuką.
-Ach tu! Aš tau tuoj parodysiu, kaip vogti!
-Oi, kaip gerai, nes mane jau trečią kartą pagauna.

Paskambina jaunuolis i policija ir sako:
- Cia šiltnamis?
- Ne.
- O kodel su agurku šneku?

Japonijos imperatorius vedė gražią, jauną merginą. Po pirmosios nakties, kad įrodytų naujosios žmonos nekaltybę, savo balkone pakabino paklodę. Kažkokie idiotai palaikė tai vėliava.

-Kaip vadinama, kai žmogus miega su gyvūnu?
Vaikystė.

Viena ponia norėjo nusipirkti kokį nors naminį gyvulėlį, bet
katės, šunys reikalauja daug priežiūros, tad nusprendė nusipirkti
papūgą, kuri dar ir kalba, bet ir vėl problema. Daug kainuoja! Bet vieną
dieną eidama per turgų pamato papūgą, kuri tekainuoja 30 litų. Na
moteriškaitė, aišku iš karto ir perka, bet pardavėjas, parduodamas papūgą
paaiškina kodėl taip pigiai parduoda:
- Matot ponia, ši papūga visą laiką buvo viešnamyje...
Bet moteriškė vistiek nusiperka papūgą. Parsinešusi namo laukia
kada ši pradės kalbėti. Papūga dairėsi, dairėsi ir pagaliau prabilo:
- Naujas viešnamis, nauja šeimininkė!
Moteriškei iš pradžių nepatiko, bet po to pradėjo juoktis. Po
to grįžta namo iš mokyklos dukterys. Papūga, į jas gerai pasižiūrėjus:
- Naujas viešnamis, nauja šeimininkė, naujos prostitutės.
Na, ir merginos pradeda juoktis. Pagaliau vakare iš darbo grįžta ir
vyras. Papūga ilgai žiūrėjo į šeimos galvą, į šeimininkę, paskui į
dukteris ir sako:
- Naujas viešnamis, nauja šeimininkė, naujos prostitutės, o
klientai vis tie patys! Sveikas Jonai! Kaip laikaisi?...

Mažiau...Daugiau...